Phân biệt các thuật ngữ giữa các cú đánh Hook, Draw, Fade, Slice
Phân biệt các thuật ngữ Hook, Draw, Slice và Fade
28/08/2019

Mỗi hướng bay của bóng golf đều có một thuật ngữ riêng; Do đó việc phân biệt cũng như học cách sử dụng chúng là cần thiết đối với mỗi golfer. Tuy nhiên cần cẩn thận trong việc phân biệt các thuật ngữ này do chúng dễ đánh đồng do cách miêu tả hướng bóng khá giống nhau nhưng thực tế sẽ rất khác nhau về kỹ năng, trình độ. (more…)