Phân loại sân golf theo yếu tố địa hình và môi trường
Phân loại sân golf theo yếu tố môi trường, địa hình
19/08/2019

Trong số hàng chục ngàn sân golf đang hoạt động trên toàn thế giới, có thể nói không có sân nào giống sân nào. Có một câu hỏi thường được nhiều người đặt ra là ngoài những yếu tố tự nhiên (địa hình, khí hậu), cơ sở kỹ thuật hạ tầng và quyền lợi của người tham gia thì người chơi nghiệp dư làm sao chọn được một sân golf phù hợp với mình? (more…)