kỹ thuật cứu bóng khỏi bẫy cát
Kỹ thuật cứu bóng khỏi bẫy cát thành công
07/06/2019

Golf là môn thể thao mà có thể đặt những người chơi giỏi nhất vào tình huống khó khăn tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ như khi muốn cứu bóng rơi khỏi bẫy cát khó nhằn. Trên lý thuyết, cú bóng bunker là cú đánh đơn giản, nhưng đã có rất nhiều người chơi mất đi vẻ điềm tĩnh và sự tự tin một khi phải đối mặt với thách thức “bằng xương bằng thịt”. (more…)