Làm sao để có cú backswing hiệu quả
Làm sao để có một cú backswing hiệu quả
18/06/2019

Backswing là một trong kỹ thuật golf và quan trọng nhất trong cú swing, Bạn sẽ phải đưa gậy ra phía sau chuẩn động tác để tạo tiền đề cho pha đánh đúng điểm cần đánh. Một cú swing có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật backswing của người đó. (more…)