Cú đánh backspin hoàn hảo
Làm sao để có một cú backspin hoàn hảo?
12/08/2019

Hãy tưởng tượng khi bạn đánh bóng, trái bóng golf bay vượt qua và cách xa hố khoảng vài mét, nhưng bằng một phép màu nào đó, bóng rơi xuống và dừng ngay lại, thậm chí lăn ngược trở lại gần về phía hố - đó chính là cú backspin. (more…)