PRE-BLACK FRIDAY CAMPAIGN

Golfdy Pre-Black Friday

1. Nội dung chi tiết

Áp dụng mã GOLFDYPBF2019 để được giảm giá 300.000 đồng cho bất kỳ giao dịch đặt sân nào trên Golfdy

2. Điều khoản & điều kiện

  1. Khuyến mãi này được áp dụng đối với tất cả các sân golf trên trang web Golfdy.com
  2. Có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2019
  3. Khuyến mãi hợp lệ 01 lần cho 01 email trong thời gian diễn ra chiến dịch
  4. Golfdy có thể thay đổi hoặc dừng chương trình ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước

3. Cách nhập mã

Bước 1: Truy cập Golfdy.com, chọn sân và thời gian chơi

Bước 2: Nhấp vào nút “Đặt ngay” để điền thông tin và chọn phương thức thanh toán.

Bước 3: Nhập GOLFDYPBF2019 vào ô Voucher.

Bước 4: Thanh toán và nhận Confirm Email từ Golfdy.

1. Campaign details

Apply code GOLFDYPBF2019 to get discount VND 300,000 for any booking on Golfdy

2. Terms & conditions

  • This promotion is valid for bookings made on Golfdy.com website 
  • Valid from Nov 26 till Nov 28, 2019
  • Valid 01 time for 01 email booking during the campaign period
  • This campaign may change or close any time without prior notice 

3. How to enter code

Step 1: Access Golfdy.com and choose the golf course & play date. 

Step 2: Click “Book Now” to direct the booking process page. 

Step 3: Enter GOLFDYPBF2019 at Voucher Code box.

Step 4: Make payment & look forward to your play.

【日本語のご案内】

① キャンペーン内容

Golfdy.comでクーポンコード(GOLFDYPBF2019)を入力し、全ての予約をVND 300,000 OFF!

② 割引コードの利用条件

Golfdy.comサイトにてのすべての予約に適用します

■ 2019年11月26日(火)から2019年11月28日(木)まで有効

■ キャンペーン実施中にお客様1人に1回のみを限定します

■ キャンペーンは予告なく変更または中止する場合があります

③ クーポン利用手順

ステップ1:Golfdy.comへアクセスし、ゴルフ場とティータイムを選択する

ステップ2:  「今すぐ予約」のボタンをクリックし、予約サイトを開く

ステップ3: クーポンコードボックスに GOLFDYPBF2019を入力する

ステップ4:支払を完了し、プレー日まで楽しみにしてください

Các bài viết liên quan

Golfdy Black Friday Campaign
Golfdy Autumn Campaign 2019